TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU

ASPVDatum a čas: pátek 5.4.2024 od 18:00 v hale TJ Spartak

Místo: Hala TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, klubovna

PROGRAM SCHŮZE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba orgánů schůze
   1. Volba předsedy schůze
   2. Volba předsedy a 2 členů volební komise
   3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Diskuze
 4. Volba delegátů na Konference TJ Spartak
 5. Volba člena Smírčí komise
 6. Diskuze
 7. Závěr
V Rokytnici nad Jizerou 18.3.2024

Kontakty

sportovni-hala-01-ORIG

Kancelář TJ Spartak - sportovní hala
Horní Rokytnice 461
512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 00527611
Datová schránka: c7stkx5

Číslo účtu: 40404050/0300

info@spartak-rokytnice.cz
tel: (+420) 732 233 117

facebook1    instagram

Provozní doba kanceláře

PO        8:00 - 11:30   12:00 -15:30
ČT        8:00 - 11:30   12:00 -16:00
Po předchozí domluvě možno i v jiné dny a časy.