Novinky

Výbor TJ Spartak svolává dle čl. III odst. 2.2 stanov TJ Konferenci TJ, která se bude konat v pátek 24.11.2023 od 18 hodin v jídelně Základní školy Rokytnice nad Jizerou.

 

Program Konference TJ:

 1. Zahájení konference
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. Schválení programu konference
 4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 5. Zpráva předsedy TJ
 6. Zprávy o činnosti oddílů za rok 2023
 7. Zpráva Kontrolní komise
 8. Schválení dotační varianty
 9. Schválení navrhovaných změn ve Stanovách
 10. Pověření VTJ k přepracování Stanov
 11.  Diskuse
 12.  Návrh a schválení usnesení
 13.  Závěr