Novinky

Pozvánka na volební schůzi oddílu tenisu

konané v pátek dne 13. 10. 2023 v 18.00 hod. ve sportovní hale TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

 

1. Volba zapisovatele

2. Volba ověřovatele zápisu

3. Zpráva odstupujícího předsedy o stavu oddílu, konaných a plánovaných akcích

4. Informace a vize budoucnosti oddílu a TJ od Báry Hlavové členky výboru TJ a zájemci o funkci předsedy.

5. Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka

6. Volba delegátů na konferenci TJ

7. Volba člena smírčí komise

8. Různé

22.9.2023 předseda: Petr Doubek