TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU ŠACHŮ

Datum a čas: 6.9. od 19:00 

Místo: Hala TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, klubovna

PROGRAM SCHŮZE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba výboru oddílu
 4. Volba předsedy oddílu
 5. Jmenování p. Hollmana čestným předsedou
 6. Volba delegáta oddílu Šachů na konference TJ Spartak na celý rok
 7. Volba člena smírčí komise TJ Spartak za oddíl Šachů na celý rok
 8. Projednání účasti družstva v krajské soutěži
 9. Diskuze
 10. Závěr

Kontakty

sportovni-hala-01-ORIG

Kancelář TJ Spartak - sportovní hala
Horní Rokytnice 461
512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 00527611
Datová schránka: c7stkx5

Číslo účtu: 40404050/0300

info@spartak-rokytnice.cz
tel: (+420) 732 233 117

facebook1    instagram

Provozní doba kanceláře

PO        8:00 - 11:30   12:00 -15:30
ČT        8:00 - 11:30   12:00 -16:00
Po předchozí domluvě možno i v jiné dny a časy.