Novinky

POZVÁNKA NA KONFERENCI TJ

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s.

se sídlem Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 527611, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod sp. zn. L 62

Výbor TJ Spartak svolává dle čl. III odst. 2.2 stanov TJ Konferenci TJ, která se bude konat v pátek 9. 6. 2023 od 18 hodin v jídelně Základní školy Rokytnice nad Jizerou.

Program Konference TJ:

 • Zahájení konference
 • Volba pracovního předsednictva
 • Schválení programu konference
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba volební komise
 • Schválení výroční zprávy za rok 2022
 • Schválení účetní závěrky a převedení HV na účet vlastního jmění za rok 2022
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Volba do V TJ a KK
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr

V Rokytnici nad Jizerou 4.5.2023