Novinky

Členská schůze TK 

28.3. 2023 od 18:00 Sportovní hala TJ  

Program: Volba delegátů na konferenci TJ 

volba člena SK 

prodej a.s. , budoucnost TJ 

činnost oddílu 2023, diskuse 

      ..zapsal P.Doubek 10.3.2023