Novinky

Oznámení o konání konference Alpin clubu

Pá 9. 12. 2022 od 16,00 hodin

Rokytnice n. Jiz. – Vilémov; klubovna SDH

Program:

1. Zahájení, usnášeníschopnost, schválení programu
2. Činnost oddílu v roce 2022
3. Brigádnické hodiny 2022
4. Rozpočet oddílu 2022, rozpočet oddílu na rok 2023
5. Informace o pořádaných akcích AC – O dřevěného Krakonoše a Řepočetův výběh
6. Skialpinistický kroužek mládeže
7. Volba delegátů na konferenci TJ Spartak pořádané 9. 12. 2022
8. Volba členů výboru oddílu Alpin clubu
9. Různé
10. Závěr
10.11. 2022 Jan Doubek