Novinky

Pozvánka na členskou schůzi fotbalového oddílu

Oddílová schůze se bude konat v klubovně na fotbalovém hřišti v pondělí 8.12.2022 v 17:30

-Zahájení

-Volba zapisovatele

-Volba delegátů na konferenci TJ

-Závěr