Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU PARAGLIDE CLUB

neděle 4. 12. 2022, od 18:00 hodin; Horní Rokytnice 620, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Předsedkyně výboru oddílu Paraglide club srdečně zve všechny své členy na členskou schůzi oddílu. Je nutné zvolit delegáty na konference TJ Spartak na celý rok.

 PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:

  • Zahájení, prezence
  • Schválení programu
  • Schválení orgánů schůze
  • VOLBA DELEGÁTA NA KONFERENCE TJ SPARTAK NA CELÝ ROK
  • VOLBA ČLENA SMÍRČÍ KOMISE TJ SPARTAK NA CELÝ ROK
  • Diskuse
  • Návrh a schválení usnesení
  • Závěr

V Rokytnici nad Jizerou, dne 18. 11. 2022

Za Paraglide club Pavlína Herberová – předsedkyně oddílu