Novinky

POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi oddílu kuželek

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Termín a místo konání:  3. 12. 2022 od 18 hodin v kuželně v Rokytnici n. J.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba pracovních komisí pro rok 2022
  3. Zpráva o činnosti a hospodaření oddílu za rok 2022
  4. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2023
  5. Soupisky družstev na rok 2023
  6. Návrh a volba delegátů na Valnou hromadu TJ Spartak Rokytnice n. J.
  7. Seznámení s možností kandidovat do výboru TJ
  8. Návrh a volba člena Smírčí komise
  9. Diskuse, kontrola zápisu a usnesení

Těšíme se na hojnou účast.

                                                                                       Jan Řebíček

                                                                              organizační pracovník oddílu