Novinky

POZVÁNKA NA KONFERENCI TJ

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s.

se sídlem Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 527611, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod sp. zn. L 62

Výbor TJ Spartak svolává dle čl. III odst. 2.2 stanov TJ Konferenci TJ, která se bude konat v pátek 09. 12. 2022 od 18 hodin v jídelně Základní školy Rokytnice nad Jizerou.

Program Konference TJ:

 • Zahájení konference
 • Volba pracovního předsednictva
 • Schválení programu konference
 • Schválení jednacího řádu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba mandátové komise
 • Volba návrhové komise
 • Zpráva předsedy představenstva Spartak Rokytnice a.s.
 • Zpráva předsedy Dozorčí rady Spartak Rokytnice a.s.
 • Zpráva předsedy Výboru TJ
 • Schválení koncepce rozvoje TJ a pověření VTJ přípravou změny stanov a interních pravidel TJ
 • Schválení výroční zprávy za rok 2021
 • Schválení účetní závěrky a převedení HV na účet vlastního jmění za rok 2021
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Zprávy o činnosti oddílů za rok 2021
 • Schválení čestných členů TJ
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr

V Rokytnici nad Jizerou 8.11.2022