Novinky

  • Dne 25.9.2021 se bude konat schůze oddílu volejbalu od 19:00.
  • Místo: klubovna v hale TJ
  • Všichni jste zváni.

Program

  1. Činnost VK
  2. Volba delegáta
  3. Volba člena do Smírčí komise
  4. Diskuze

 Musilová Zuzana