Klub českých turistů

KCT.fw

POZVÁNKA

Na výroční schůzi KČT, odboru TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu KČT při TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.

Termín:   Sobota 11.12.2021 od 17:00 hodin, od 16:00 hodin se vybírají členské příspěvky KČT na rok 2022.

 Kde:         Restaurace U Mojmíra v Horní Rokytnici n. Jiz.

 

Program:

 1. Zahájení schůze
 2. Volba zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Volba řídícího schůze
 4. Schválení programu schůze
 5. Schválení jednacího řádu
 6. Schválení volebního řádu
 7. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva o činnosti KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu KČT TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. (dále jen KČT a oddílu TJ)
 10. Zpráva značkařů
 11. Zpráva o hospodaření KČT a oddílu TJ
 12. Zpráva kontrolní komise KČT
 13. Návrh rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2022
 14. Schválení zprávy o činnosti KČT a oddílu TJ
 15. Schválení zprávy o hospodaření KČT a oddílu TJ
 16. Schválení rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2022
 17. Schválení kooptace nového člena výboru Jana Řebíčka
 18. Volba delegátů na konferenci oblasti KČT
 19. Volba delegátů na konferenci TJ Spartak
 20. Volba člena a náhradníka do smírčí komise TJ Spartak
 21. Diskuze
 22. Zpráva volební komise
 23. Návrh a schválení usnesení členské schůze KČT a oddílu TJ
 24. Občerstvení

Těšíme se na hojnou účast!!

Schůze se bude konat v souladu s platnými vládními protikoronavirovými opatřeími. Vezměte si s sebou respirátor!!

Klub českých turistů

Dokumenty Klub českých turistů

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu