Fotbal

FO.fw

Oddílová schůze se bude konat v klubovně na fotbalovém hřišti ve středu 8.12.2021 v 18:00.

  • Zahájení
  • Volba zapisovatele
  • Volba delegátů na konferenci TJ
  • Návrhy a požadavky na rozpočet na rok 2022
  • Usnesení
  • Závěr 

Dokumenty Fotbal

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu