Paraglide Club

PG.fw

POZVÁNKA

NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU PARAGLIDE CLUB

pátek 17. 9. 2021 od 18:00 hodin

Penzion Horalka, Horní Rokytnice 206

Předsedkyně výboru oddílu Paraglide club srdečně zve všechny své členy na členskou schůzi oddílu.

Je nutné zvolit delegáty na konference TJ Spartak na celý rok.

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:

 • Zahájení
 • Schválení programu
 • Schválení jednacího řádu
 • Schválení volebního řádu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba komisí (mandátová, návrhová, volební)
 • Informace ke konferenci TJ Spartak
 • VOLBA DELEGÁTŮ NA KONFERENCE TJ SPARTAK NA CELÝ ROK
 • Diskuse
 • Návrh a schválení usnesení
 • Závěr

V Rokytnici nad Jizerou, dne 24. 8. 2021

Za Paraglide club Pavlína Herberová – předsedkyně oddílu

Dokumenty Paraglide Club

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu