Alpin Club

AC.fw

Trávení volného času v přírodě, často spojené se sportem, je v Krkonoších přítomné již desítky let. Jednou z volnočasových a sportovních aktivit vždy bylo a je také horolezectví. Dříve byly za tímto sportem navštěvovány především terény položené ve vrcholových partiích hor. O tomto fenoménu minulých dob hovoří i Plán péče KRNAP z let 2010-2020.

V posledních 20 letech postupně vznikaly zajištěné lezecké cesty na skalách v podhůří, z nichž některé leží na území národního parku a jsou pro tento sport ze strany NP vyhrazeny. Ostatní tzv. cvičné terény leží v ochranném pásmu NP. Několik takových míst se nachází v okolí Rokytnice nad Jizerou a Pasek nad Jizerou.

Horolezci na Strážníku okolo roku 1950, Rokytnice nad Jizerou.V této lokalitě působí horolezecký oddíl Alpin club z Rokytnice nad Jizerou, člen místní Tělovýchovné jednoty Spartak a Českého horolezeckého svazu. Ten se postupem času stal přirozeným „správcem“ těchto lezeckých cest. Některé z cest prokazatelně existují již od 50 let minulého století a je dost pravděpodobné, že existovaly i v předválečném období. Některé naopak vznikly až po roce 2000, a to jako aktivita jednotlivých lezců „samotářů“.

Horolezectví se stává stále populárnějším sportem a není to už pouze záležitost „romantických milovníků přírody“. Alpin club Rokytnice nad Jizerou začal vnímat větší zájem o místní „cvičné terény“ ze strany sportující veřejnosti, a nejen z těchto důvodů v roce 2015 zahájil přípravu na vydání horolezeckého průvodce po skalách v okolí Rokytnice nad Jizerou. V této lokalitě se totiž nyní nachází přes 130 horolezeckých cest.

Cvičné horolezecké terény, Rokytnice nad Jizerou.Cílem vydání průvodce je zmapovat všechny již existující horolezecké cesty, možnosti přístupů k nim, pravidla chování a další nezbytné informace. Je důležité zopakovat, že všechny cvičné horolezecké terény v okolí Rokytnice nad Jizerou a Pasek nad Jizerou, které jsou ze strany Alpin clubu zmapovány, se nachází v ochranném pásmu KRNAP.

V zimě 2016 byl tento záměr projednán se Správou KRNAP. Výsledkem bylo, že neexistuje žádná překážka k provozování horolezecké činnosti v ochranném pásmu. Toto vyjádření Správa KRNAP potvrdila i 1. července 2021. V roce 2016 horolezecký oddíl komunikoval také s Názvoslovnou komisí KRNAPu, aby došlo ke sjednocení názvů jednotlivých skalních útvarů.

Předseda rokytnického Alpin clubu Jan Doubek tuto skutečnost komentuje slovy: „Nikdy by nás nenapadlo tolerovat a podporovat budování zajištěných horolezeckých cest na skalách na území národního parku. Je pro nás důležité umět rozlišovat různé funkce prostředí, ve kterém žijeme, a budování lezeckých cest na území KRNAP je pro nás nepřijatelné.“

Cvičné horolezecké terény, Rokytnice nad Jizerou.Všechny horolezecké aktivity, s kterými je spojen Alpin club Rokytnice nad Jizerou (tedy lezecké terény mimo území národního parku), jsou prováděny v první řadě s úctou k přírodě a ve spolupráci s majiteli dotčených pozemků a jejich správců.

Důvodem pro vydání tohoto stanoviska jsou negativní reakce lezecké komunity na činnost horolezeckého oddílu z Rokytnice nad Jizerou. Z výše uvedeného textu vyplývá, že Alpin club Rokytnice nad Jizerou budování lezeckých cest na území národního parku nepodporuje a naopak se dlouhodobě snaží o férový dialog se všemi aktéry v území.

Pokud se bude podobná situace v západních Krkonoších opakovat, upřednostňujeme jinou komunikaci ze strany Krkonošského národního parku, než je vydání tiskové zprávy se zavádějícími informacemi. V případě zájmu ze strany Správy KRNAP jsme schopni a ochotni pomoci s demontáží nepovolených jistících bodů.

 

1. 7. 2021

za Alpin club Rokytnice nad Jizerou Bronislav Patočka

 

Kontaktní osoba, předseda oddílu Alpin club Rokytnice nad Jizerou

Jan Doubek, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 606 157 932

Dokumenty Alpin Club

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu