Klub českých turistů

KCT.fw

POZVÁNKA

Na výroční schůzi KČT, odboru TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu KČT TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.

 

Termín:   Sobota 30.11.2019 od 17:00 hodin, od 16:00 hodin se vybírají členské příspěvky KČT na rok 2020.

 

Kde:         Restaurace U Mojmíra v Horní Rokytnici n. Jiz.

 

Program:

 1. Zahájení schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba řídícího schůze
 4. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 5. Ocenění zasloužilých členů KČT a jubilantů
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Zpráva o činnosti KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. a oddílu KČT TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. (dále jen KČT a oddílu TJ)
 8. Zpráva značkařů
 9. Zpráva o hospodaření KČT a oddílu TJ
 10. Zpráva kontrolní komise KČT
 11. Návrh rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2020
 12. Schválení zprávy o činnosti KČT a oddílu TJ
 13. Schválení zprávy o hospodaření KČT a oddílu TJ
 14. Schválení rozpočtu KČT a oddílu TJ na rok 2020
 15. Volba delegátů na konferenci oblasti KČT (2+2)
 16. Volba delegátů na konferenci TJ Spartak (6+5)
 17. Volba delegáta do smírčí komise TJ Spartak
 18. Plán akcí 2020
 19. Diskuze
 20. Zpráva volební komise
 21. Návrh a schválení usnesení členské schůze KČT a oddílu TJ
 22. Promítání
 23. Občerstvení

Těšíme se na hojnou účast!!

Klub českých turistů

Dokumenty Klub českých turistů

Vyhledávání

mesto rokytnice

Ministerstvo školství a mládeže

MŠMT podporuje sportovní činnost dětí a mládeže.

Liberecký kraj

Činnost TJ je podpořena z rozpočtu Libereckého kraje

Česká unie sportu